Firma SUMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez SUMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. więcej informacji →

Ofertę kierujemy do firm, które pragną optymalizować koszty swojego działania, a zarazem stawiają na jakość.
Jesteśmy wyposażeni w technologie, która umożliwia wykonanie problematycznych do tej pory elementów.
Z uwagi na złożoność tematyki 3D konieczne oraz zapewnione są każdorazowe konsultacje przed przystąpieniem do wykonania zlecenia.
Nasza firma oferuje usługi cięcia laserem w zakresie trójwymiarowego cięcia stali. Możliwe jest cięcie: blach, profili otwartych, rur (profili zamkniętych) i brył.
Oferujemy także cięcie laserem 2D oraz współpracę przy wykonawstwie konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych.
Laser do cięcia 2D i 3D
Przedsiębiorstwo ˝Sumara Sp. z o.o.˝ oferuje cięcie materiałów czarnych jak i ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Możemy ciąć profile zamknięte i otwarte, kształtowniki, rury i blachy. Laser 3D umożliwia wykonywanie wyjęć o dowolnych kształtach w ściankach profili wraz z cięciem elementów na długość, pozwala także na wycinanie elementów z blach wraz z fazowaniem krawędzi. Obróbka laserem 3D cechuje się bardzo dużą dokładnością i wysoką prędkością. Zastępuje kilka operacji w technologii tradycyjnej (oddzielene: cięcie elementów na długość, wiercenie otworów okrągłych, frezowanie fasolek, wybijanie otworów kształtowych na prasach itp.) Wszystkie wymienione oddzielne operacje są zastępowane jedną wykonaną przez laser 3D.

Wprowadzone ulepszone produkty, ulepszone usługi oraz nowa usługa są przeznaczone zarówno na rynek lokalny, regionalny, krajowy jak i miedzynarodowy w zależności od zakresu przeznaczenia produktów i usług.

Oferta naszej firmy jest także wyzwaniem dla projektanów, którzy dzięki możliwościom lasera 3D mogą podejść w sposób innowacyjny do procesu projektowego nowych konstrukcji, jak i modernizacji dotychczasowych realizacji (możliwość obniżenia kosztów jak i poprawienia funkcjonalności rozwiązań technicznych).

Proces produkcyjny jest innowacyjny, precyzyjny i szybki, Technologia obróbki 3D jest technologią wschodzącą na całym świecie. Innowacja procesowa dotyczy rynku regionalnego. Na rynku krajowym jest w chwili obecnej tylko kilkanaście urządzeń tego typu. Firma ˝Sumara Sp. z o.o.˝ dzięki realizacji tego projektu polepszyła swoją konkurencyjność w skali kraju. Poprawiła także swoją pozycję na rynku międzynarodowym (eksport skierowany na rynek niemiecki)
Grubość blach:
 • Węglowa (czarna) – 15mm
 • Nierdzewna – 8mm
 • Aluminiowa – 4mm
 • (Uwaga! Nie każdy stop aluminium jest odpowiedni do cięcia laserem)
Maksymalne wymiary:
 • Blachy 1250mm x 2500mm
 • Rury okrągłe ϕ 159mm
 • Profile zamknięte 100mm x 100mm
 • Dla długości poniżej 2,5m:
  • Rury okrągłe ca. ϕ 250mm
  • Profile zamknięte ca. 180mm x 180mm
Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4 Obraz 1 z 4

1.Przedstawienie możliwości lasera
Sumara Sp. z o.o.
Wielgoszcz 6
73-210 Recz, Polska/ Poland
kom: +48 695 936 320
e-mail: laser@sumara.info